Assalam qablal kalam

Jumaat, 2 Disember 2011

ERTI SOLAT

Solat pada bahasa doa
Solat pada istilah syarak ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratulihram dan disudahi dengan salam.

Rukun Solat ada 13 perkara;
Jika kita meninggalkan salah satu rukun solat maka solat kita tidak sah.

Sabtu, 12 November 2011

Bahagian Air ( sambungan )

1. Air Yang Suci Lagi Menyucikan
    Air yang suci lagi menyucikan ialah air mutlak yang kekal dengan sifat kejadiannya yang telah dijadikannya oleh Allah Taala. Ia tetap dikatakan air mutlak walaupun telah berubah dengan sebab lama ditinggal atau disebabkan tanah atau tahlub (kiambang) , bekas atau tempat mengalir seperti ia berada dalam tanah yang mempunyai belerang. Semuanya ini masih tetap dikatakan air mutlak, kerana sukar untuk dielakkan daripada perkara tersebut.

2. Air Yang Suci dan Menyucikan Tetapi Hukumnya Makruh.
    Iaitu air musyammas. Ia adalah air yang panas disebabkan cahaya matahari dan hukumnya makruh apabila ada tiga syarat berikut :

    i.   Ia berlaku di negeri yang panas
   ii.   Ia diletakkan di dalam bekas yang ditempa daripada selain emas dan perak seperti
         besi, tembaga dan semua  galian yang boleh ditempa (berkarat).
  iii.   Ia digunakan pada badan manusia walaupun badan mayat atau pada haiwan yang boleh
         menyebabkannya  ditimpa penyakit sopak.

3. Air Yang Suci Tetapi Tidak Menyucikan.
    Ianya terbahagi kepada dua bahagian :

    Pertama : Air yang sedikit yang telah digunakan untuk thaharah wajib seperti mandi wajib atau wudhuk.
Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari  dan Muslim daripada Jabir bin Abdullah r.a. katanya : " Rasulullah s.a.w. datang menziarahiku untuk bertanyakan keadaanku. Ketika itu aku sakit dan tidak sedar. Lalu Baginda berwudhuk  dan mencurahkan air wudhuknya ke atas aku."
    Sekiranya air wudhuk tersebut tidak suci, nescaya Baginda tidak akan mencurahkannya ke atas Jabir.

    Dalil ia tidak menyucikan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda : "Janganlah seseorang kamu mandi dalam air yang bertakung iaitu air yang tenang yang tidak bergerak, sedangkan dia berjunub. Lalu para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah : Wahai Abu Hurairah, bagaimana ia hendak dilakukan (mandi dengan air tersebut)? Jawab Abu Hurairah: Ia menyelam dalamnya dengan satu selaman (sekaligus)."


    Hukum berwudhuk adalah sama dengan hukum mandi kerana kedua-duanya mengandungi makna yang sama iaitu mengangkat hadas.

   Kedua : Air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci yang kebiasaannya air tersebut tidak berhajat kepadanya dan ia tidak boleh dipisahkan setelah bercampur, kemudian ia berubah dengan suatu perubahan yang tidak lagi dipanggil dengan air mutlak seperti air teh. Tetapi jika benda suci yang bercampur dengan air tersebut menyerupai air pada sifat-sifatnya (rasa, bau dan warna), seperti air bunga mawar yang sudah hilang  sifat-sifatnya, maka ketika itu : air bunga mawar itu hendaklah diganti dengan bahan lain yang mempunyai sifat berlainan yang sederhana : iaitu digunakan perahan delima untuk menentukan perubahan rasa, perahan tebu bagi menentukan perubahan warna dan al-lazan bagi menentukan perubahan bau. Sekiranya ditakdirkan berlaku perubahan disebabkan percampuran tersebut, maka ia menjadi ia menjadi air yang suci tetapi tidak menyucikan lagi. Ia tidak menyucikan kerana ketika itu ia tidak lagi dinamakan sebagai air mutlak. Sedangkan syarak mensyaratkan supaya air yang dibuat bersuci adalah air mutlak.

4. Air Mutanajjis
    Ialah air yang terjatuh najis kedalamnya. Ia terbahagi kepada dua bahagian.

    Pertama : Air yang sedikit iaitu kurang dari dua kolah. Air ini menjadi najis dengan hanya terjatuh najis kedalamnya walaupun sedikit dan tidak berubah sifat-sifatnya dari segi warna, bau dan rasa.

    Kedua : Air yang banyak iaitu air yang sampai dua kolah atau lebih. Air ini tidak menjadi najis dengan hanya semata-mata terjatuh najis atau tersentuh najis  tetapi ia menjadi najis apabila berubah salah satu sifatnya iaitu warna, rasa atau bau.

Air yang boleh dibuat bersuci hanyalah jenis pertama iaitu air mutlak dan kedua iaitu air musyammas sahaja tetapi air musyammas makruh digunakan pada badan. Air dari jenis ketiga tidak boleh digunakan untuk bersuci tetapi ia boleh digunakan untuk tujuan lain seperti minum, memasak dan lain-lain. Air jenis keempat pula tidak boleh digunakan untuk apa-apa kegunaan pun.

Sabtu, 8 Oktober 2011

Apa makna Taharah?

Thaharah (sambungan)

Hikmah Disyariatkan Bersuci
Islam mensyariatkan bersuci kerana terdapat hikmah yang banyak, antaranya;
1.   Bersuci adalah satu tuntutan fitrah. Fitrah manusia cenderung kepada kebersihan dan secara semulajadi
      dia tidak suka dan menjauhkan diri daripada kejijikan dan kekotoran. Oleh kerana Islam adalah agama
      fitrah, maka secara semulajadi ia memerintah (manusia) supaya bersuci dan menjaga kebersihan.
2.   Menjaga kemuliaam dan izzah (kehebatan dan kemegahan). Manusia secara semulajadi cenderung
      kepada seseorang yang bersih, suka berhimpun dan duduk bersamanya. Pada waktu yang sama mereka
      bencikan kepada seseorang yang pengotor,menghina dan menjauhkan diri serta tidak suka duduk
      bersamanya. Oleh kerana Islam adalah agama yang sangat mengambil berat dalam menjaga kemuliaan
      seseorang yang beriman(mukmin) dan kehebatannya, maka Islam memerintah supaya seseorang mukmin
      itu menjaga kebersihan agar menjadi orang yang mulia dan disegani di kalangan saudara-saudaranya.
3.   Menjaga Kesihatan. Kebersihan adalah antara faktor yang amat penting untuk menjaga manusia daripada  
      penyakit. Ini kerana kebanyakan penyakit yang merebak di kalangan manusia adalah disebabkan
      kekotoran. Oleh itu membersihkan badan, membasuh muka, dua tangan, hidung dan kaki (anggota yang
      sentiasa terdedah kepada kekotoran) beberapa kali setiap hari, menjadikan badan sentiasa terpelihara
      daripada penyakit.
4.   Berdiri di hadapan Allah dalam keadaan suci dan bersih. Ini kerana dalam solat, manusia bercakap
      dengan Tuhannya dan bermunajat kepadaNya. Oleh itu selayak dan sepatutnya dia berada dalam
      keadaan suci zahir dan batin, bersih hati dan juga badannya kerana Allah Taala kasih kepada orang yang
      suka bertaubat dan sentiasa bersih.

Air Yang Boleh Dibuat Bersuci
Air yaang boleh dibuat bersuci ialah air hujan, air laut, air perigi, air sungai, air mata air dan air salji.
Semua air ini tergolong dalam dua kategori; Air yang turun dari langit dan air yang terbit atau terpancar dari bumi. Firman Allah Taala yang bermaksud;
" dan kami telah turunkan dari langit air yang suci." (Al-Furqan: 48)

Bahagian-Bahagian Air
Air terbahagi kepada empat bahagian;
1.   Suci lagi menyucikan
2.   Suci lagi menyucikan tetapi makruh
3.   Suci tetapi tidak menyucikan
4.   Bernajis.

bersambung........

Jumaat, 23 September 2011

Taharah ( Bersuci )

TAHARAH (BERSUCI)
Ertinya:    Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci.
Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. SesungguhNya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. (Surah Al-Baqarah ayat 222)

Pengertian bersuci:
Pada Bahasa: Membersihkan diri atau sesuatu daripada sebarang kekotoran. Sama ada benda itu najis ataupun tidak. Benda-benda najis seperti darah, bangkai, tahi dan sebagainya. Benda-benda yang kotor tetapi tidak najis seperti air ludah, hingus dan lain-lain.
Erti pada Syarak: Menghilangkan halangan beribadat kerana ada hadas atau najis atau menghilangkan halangan memakan sesuatu  benda disebabkan terkena najis.
Iman Al-Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bersuci itu terbahagi kepada empat tingkat iaitu:
1. Mensucikan anggota-anggota lahir daripada hadas-hadas, anasir-anasir jahat dan kelebihan-kelebihan yang tidak perlu.
2. Mensucikan anggota-anggota badan dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa.
3. Mensuci kan hati dari akhlak yang terkeji dan kelakuan-kelakuan yang dibenci dan terkutuk.
4. Mensucikan kebatinan dari semua perkara selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah cara bersuci para Nabi salawatullahi-alaihim dan juga pada Siddiqin.
Taharah zahir dan batin.
Taharah yang bersifat batin ialah mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa dan maksiat. Caranya ialah dengan bertaubat dengan  sebenar-benarnya taubat. Dengan membersihkan hati daripada kotoran syirik, ragu-ragu, hasad, dengki, menipu dan dosa besar, juga daripada ujub, riya. Perkara ini dilakukan dengan ikhlas, yakin, mencintai kebaikan, bersabar, jujur dan rendah diri. Serta sentiasa mengharapkan memperoleh keredaan Allah dengan niat dan amalan soleh.
Taharah yang bersifat lahiriah pula ialah dengan membersihkan kotoran dan hadas . membersihkan kotoran dengan cara menghilangkan najis dengan air yang suci lagi menyucikan dari badan, tempat, dan pakaian untuk mengerjakan solat.
                                                                                                                                         bersambung.......

Khamis, 22 September 2011

Pendidikan Dalam Islam

Konsep Pendidikan Islam

Islam meletak elemen pendidikan di kedudukan terpenting, ianya juga merupakan ibadat yang besar. Ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Alaq  yang bermaksud:

" Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang mencipta (sekelian Makhluk), Dia menciptakan manusia dari segumpal darah beku: Bacalah dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan",
   
Dalam ayat di atas Allah memerintah manusia belajar mengenal Tuhan, memahami fenomena alam dan diri sendiri serta menghayati cara hidup yang  baik, ianya tergolong dalam prinsip akidah, ilmu dan amal.
 
 Islam menekan pendidikan duniawi dan ukhrawi, Oleh itu Islam membahagikan ilmu kepada dua kumpulan iaitu ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah.

Sumber Pendidikan Islam


Islam merupakan agama yang lengkap merangkumi seluruh cara hidup, oleh itu sistem pendidikan dalam Islam adalah berdasarkan peraturan Islam kearah kebahagian dunia dan akhirat yang bersumberkan  Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah s.a.w.

Asas Pendidikan Islam
Oleh kerana Pendidikan Islam bersumberkan Al-Quran dan Hadis maka asas pokok kepada Pendidikan Islam adalah berteraskan akidah, ibadah , sirah Nabawi dan akhlak.

                                                                                                                                         bersambung.......